logo-website

Hợp tác xây dựng chuyên mục khảo sát trên báo Doanh Nhân Sài Gòn

Tháng 5/2011 Công ty Nghiên cứu thị trường Intage VietNam (Former FTA) chính thức hợp tác xây dựng phát triển chuyên mục “Khảo Sát” trên báo Doanh Nhân Sài Gòn.
Với tư cách là công ty Nghiên cứu thị trường đầu tiên tại Việt Nam có những hoạt động nghiên cứu chuyên nghiệp cung cấp miễn phí cho khách hàng, là công ty Nghiên cứu thị trường Việt Nam đầu tiên có phòng thông tin thị trường cho khách hàng Intage VietNam (Former FTA) là lựa chọn ưu tiên của Doanh Nhân Sài Gòn khi thực hiện và phát triển chuyên mục “Khảo sát”.

doanh-nhan-sai-gon
 

Cùng với mục tiêu mang lại cho khách hàng (các chủ doanh nghiệp, những người làm kinh doanh…) nhiều hơn nữa những thông tin, con số về người tiêu dùng và thị trường, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Intage VietNam (Former FTA) đã hợp tác thông tin với Báo Doanh Nhân Sài Gòn – một tờ báo gắn bó lâu bền với các doanh nhân Việt Nam phát triển chuyên mục “Khảo sát” số ra hàng tuần.
Việc hợp tác thông tin này phát triển dựa trên nguyên tắc:
Các hoạt động trao đổi thông tin dựa trên những khảo sát nghiên cứu chính xác và mới nhất của Intage VietNam (Former FTA) về người tiêu dùng và thị trường.
Sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho doanh nghiệp
Hợp tác phát triển chuyên mục “Khao sát” nằm trong tiến trình thúc đẩy phát triển bền vững và toàn diện kiến thức về thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam, cũng là cách Intage VietNam (Former FTA) hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lên kế hoạch cho các chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường.
Ngày 30/5/2011. Số ra chuyên mục “Khảo Sát” đầu tiên trên báo Doanh Nhân Sài Gòn.

4864 views
Others :
{DTOOL.DBOX_TITLE}
Dong cua so