logo-website
News & Events

Vietinsight

Also being included in the chain of activities with the objective “Going with customers and Marketers”, Vietinsight is a product painting clear consumption behavior of Vietnamese consumers via the symbolic pictures.With careful investment in even having the staff writing the scripts, from seeking consumption insights to directly making the video so that customers may have a visual lively look at the consumption behavior of each targeted consumer in each category and in every specific moment of time, Vietinsight will really be a very essential product in inspiring anyone’s business spirit.The first issue of Vietinsight was launched in April, 2011, getting plenty of encouraging words, and the interest awaiting the next issue.Vietinsight shows a profound look at Vietnamese consumers.
 •  

  We’d like to present you our Vietinsight’s video clip.  This time, our Vietinsight’s clip features the Vietnamese Lunar New Year Festival – The “Tet festival”.  This video clip will show you how Vietnamese celebrate the biggest season greeting and how traditions are changed compared to previous years.In recent years, with the modern and hasty lifestyle, preparations for Tet is no longer occurring like before…

  chi-tieu-ngay-tet4
 •  

  Với mục đích cung cấp những hình ảnh hiện tại của đất nước con người Việt Nam cho các Marketer - những người quan tâm đến thị trường Việt Nam. Intage VietNam (Former FTA) giới thiệu với bạn một video clip mà trong đó chúng tôi nói với bạn một câu chuyện rất thú vị về đất nước và con người

  dat-nuoc-con-nguoi-vietnam5
 •  

  Vietinsght 03 là video clip tổng hợp dựa trên bản tổng kết 12 xu hướng tiêu dùng chính ảnh hưởng đến xu hướng tiếp thị tại Việt Nam trong năm 2012.

  fta-vietinsight-xu-huong-tieu-dung-2012
 •  

  Cùng nằm trong chuỗi hoạt động mục tiêu “đồng hành cùng khách hàng và các Marketer”, Vietinsight là một sản phẩm Video clip khắc họa rõ nét hành vì tiêu dùng của người Việt Nam thông qua những biểu hiện hình ảnh.Được đầu tư kỹ lưỡng từ đội ngũ viết kịch bản, tìm kiếm insight tiêu dùng đến việc trực tiếp đi quay để khách hàng có thể có một cái nhìn trực quan sinh động về hành vi tiêu dùng của từng đối tượng trong từng mặt hàng và trong từng khoảng thời gian cụ thể, Vietinsight thực sự sẽ là một sản phẩm vô cùng cần thiết trong việc khơi nguồn cảm hứng kinh doanh cho bất kỳ ai.

  viet-insight
{DTOOL.DBOX_TITLE}
Dong cua so